Måndagen den 8 januari gick vårtermingen igång på Arena Academy. Den rivstartade med en inspirerande studiedag för all personal som fick kompetensutveckling i brandkunskap och livräddning, superpedagogik och digitalisering.

Leif Axelsson, brandman och utbildare i brandkunskap och HLR, gav fortbildning i hur man undviker att brand uppstår och om den ändå gör det,  släcker elden på bästa sätt. Leif visade också hur första hjälpen och hjärt-lungräddning går till.

Mattias Holmberg gav en inspirerande föreläsning och förslag om hur lärare kan ge alla elever goda förutsättningar för att lyckas med skolgången samt tips om engagerande digitala verktyg.

 

 

dataring

dataring

BIO TEXT HÄR

Välkomna till öppet hus!

Kom och besök oss på plats på nedanstående datum. Lyssna på rektors presentation av skolan och gå runt och träffa lärare och elevambassadörer.

Tisdag 30 november kl. 17:30-19:30 (ingen föranmälan)
Lördag 4 december kl. 12:00-14:00