Skip to main content

Det är med stor glädje och stolthet Arena Academy gratulerar Alec Pramanik som går naturvetenskapliga programmet hos oss då han blivit antagen vid Karolinska Institutets sommarforskarskola.

Varje sommar anordnar Karolinska Institutet sommarforskarskola till vilken de bjuder in gymnasieelever som läser naturvetenskapliga programmet. Elever från hela Sverige får här möjlighet att stimulera sitt intresse för biokemisk forskning genom att arbeta med en avgränsad frågeställning inom sin handledares forskningsområde.

“Att sommarforskarskolan bidrar till att stimulera intresset för forskning bland eleverna är tydligt då majoriteten av de som under åren har deltagit har fortsatt med högskolestudier, i första hand inom medicin/biomedicin. Ett mycket stort antal studenter har dessutom valt att gå vidare med en forskarutbildning inom samma ämne.” www.ki.se  

Som grund för antagningen till Sommarforskarskolan används gymnasiebetyg, rekommendationer från lärare samt dokumenterade naturvetenskapliga eller tekniska intressen och aktiviteter. Lärarens rekommendation väger tungt vid bedömningen.

dataring

BIO TEXT HÄR