Skip to main content

Satsning på Kulturell bildning

Som ett led i våra elevers bildningsresa och  Arena Academys kultursatsning får möjlighet att uppleva de klassiska dramerna. Detta sker inte enbart genom att de ska läsa texterna, utan även genom att eleverna gör teaterbesök. Därför  passade det extra bra att besöka Kungliga Dramaten då de gav Eirik Stubøs uppsättning av Sofokles dramer Oidipus och Antigione.

– Särskilt berättelsen om Antigone har många moderna bottnar och den har tolkats och omtolkats genom tiderna. Frågor som exempelvis konflikter mellan lag och moral samt mellan individen och staten ställs på sin spets. Eftersom vi har en ambition att bibringa våra ungdomar en rik allmänbildning vill vi att de skall få se de här klassiska pjäserna, säger skolans rektor Daniel Stridsman.

Oidipus och Antigione

Oidipus är en tragedi från 427 f.Kr. med deckarliknande inslag. Kung Oidipus försöker hitta personen som mördade hans företrädare på tronen. Snart läggs ledtrådarna ihop och pekar mot honom själv. Dessutom verkar den fruktansvärda spådomen om att Oidipus skall döda sin far och äkta sin mor redan ha slagit in. Tragedin får sin fortsättning i Antigone, skådespelet om dottern som vänder sig mot makten för att få ge sin bror en värdig begravning. Trots hot om dödsstraff vägrar hon att vika sig. Här ställs lagen mot moralen och kungens makt mot gudarnas. Källa: www.dramaten.se

dataring

BIO TEXT HÄR