Skip to main content

Brev från Huvudmannen

Undervisningen och skolutvecklingen vid vår skola har alltid byggt på vetenskaplig grund. Vi har aldrig haft några konfessionella inslag eller andra kopplingar till någon religion på skolan. Som huvudman vidtog vi redan före terminsavslut VT 2023 åtgärder för att skydda den flicka som artiklarna i Aftonbladet handlade om. De anställda som anklagats i samband med denna incident har inte fått möjlighet att återgå till sitt arbete på skolan.

Vi vill försäkra er om att den nya ledningen har arbetat och arbetar oavbrutet för att säkerställa att vår skola fortsätter att erbjuda den bästa möjliga utbildning för våra elever i en trygg miljö.

En av våra främsta prioriteringar har varit att skapa en öppen och trygg miljö/kultur på skolan. Vi tror på att elevernas välbefinnande och akademiska framgång går hand i hand med att de ska känna sig säkra och respekterade. Genom olika aktiviteter och workshops strävar vi efter att främja samarbete, trygghet och ömsesidig förståelse bland elever och personal.

Vi vill också nämna att vi är en närvarande och engagerad huvudman. Ni ser oss regelbundet på skolan, vi är måna om att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har ett bra samarbete med vår rektor, vilket möjliggör effektivt beslutfattande och genomförande av strategier för att förbättra skolan.

Som huvudman förstår vi vikten av att ni som vårdnadshavare och elever känner er trygga med den utbildning som erbjuds på vår skola.

Vänliga hälsningar,

Julia Viktorsson
Skolchef/Verksamhetschef

Rasmus Rossi
Vd