Skip to main content

Som en del av din gymnasieexamen gör du i årskurs tre ett gymnasiearbete som ska förbereda dig för högskolestudier. Detta arbete ska vara kopplat till det program du läser. Gymnasiearbetet delas in i några huvudpunkter, sen kan det se olika ut hur arbetet utformas. Vissa elever skriver uppsatser, andra utformar estetiska eller tekniska produkter och skriver rapport.

Redovisningsformen ska efterlikna hur det ser ut inom högskolan och därför ser även detta olika ut inom de olika gymnasieprogrammen. Gemensamt är att eleven ska presentera sitt arbete för andra och dessutom ge respons på någon annans gymnasiearbete.

I estetiska programmet sker redovisning och respons i mindre seminariegrupper där eleven får redovisa hela sin estetiska process och visa sin produkt. I anslutning till sin redovisning får de direkt respons på sitt arbete av en kamrat som noggrant förberett genom att se på det i förväg.

Några exempel på gymnasiearbeten från 2017 års treor i estetiska programmet är, en dokumentär om journalisten Erik Pierre, en 3D-modellering/animation och en serietidning.

I teknikprogrammet kan man exempelvis designa och utforma tekniska produkter och skriva en rapport om arbetet. Här kan du se några filmer som visar gymnasiearbeten som teknikelever har gjort.

dataring

BIO TEXT HÄR