Skip to main content

Aleksandra går estetiska programmet och vill ha film som yrke

Aleksandra Dolegowska går estetiska programmet på Arena Academy och trivs väldigt bra med valet av både utbildning och skola. Innan hon började gymnasiet visste Aleksandra inte så mycket om estetik och hur det gick till att fotografera eller göra film. Nu har hon lärt lärt sig det så pass bra att hon nu vill ha film som yrke.

– Jag tycker det är roligt här på skolan. Det är väldigt mycket man kan lära sig men jag ser att jag i framtiden kan ha nytta av det. Roligast hittills tycker jag slutprojektet i digitalt skapande har varit. Vi har fått frihet att göra något djupare av det vi lärt oss i kursen. Man kan välja att göra det man är bra på och planera det på sitt eget sätt. Den friheten känns jätterolig och jag jobbar med att göra en film.

Kan alltid gå vidare och lära mer

Aleksandra tycker att det är bra att det är tydliga instruktioner i vad man ska göra och att det är arbetsro på lektionerna. Hon säger att lärarna gärna hjälper till och alltid ser till att hon får utmaningar.

– Det är alltid lärarnas mål att lära ut så man kan gå vidare i sina kunskaper. Jag har hittills lärt mig en massa grundkunskaper och kan alltid gå vidare och lära mer.

Aleksandra berättar att de just haft introduktion inför treans gymnasiearbete. Hon förstår att det är viktigt att få godkänt i det eftersom man annars inte får någon gymnasieexamen. Den här genomgången satte igång en massa tankar i Aleksandra. Hon vet att hon vill jobba med foto eller film i gymnasiearbetet. Genom att fördjupa sig i det får hon hjälp inför ansökan till högre utbildningar, där man ofta söker med arbetsprover.

– Just nu tänker jag att jag vill göra en dokumentärfilm men jag är inte riktigt säker på det ännu. Jag behöver välja ett tema och om projektet går att genomföra och så. Det är mycket att tänka på innan man börjar ett sånt arbete, vilka som vill ställa upp på att bli filmade och vart man får filma och så vidare. Jag behöver tänka på det mera innan vi börjar med det i trean.

Frihet att välja det man vill äta

Stämningen på skolan upplever Aleksandra som som lugn och trygg. Luncherna brukar hon och hennes kompisar tillbringa i skolans samlingspunkt Orangeriet, med mat från antingen ICA eller Noodle Mama. Aleksandra tycker att lunchkortet är jättebra eftersom det ger sån frihet att välja det man vill äta.

– Luncherna är fantastiska, man har friheten att gå dit man vill, du är inte instängd, och friheten till att välja sin egen mat är fantastisk.

Om Aleksandra skulle få frågan om varför man ska välja Arena Academy så skulle hon säga:

– Det här är en väldigt bra skola där du kan börja på en grundnivå och sedan gå vidare. Man kan välja till olika kurser som tillåter en att fördjupa sig. Fotografisk bild i individuella valet är ett exempel, det kommer jag nog att välja i trean.

 

 

 

dataring

BIO TEXT HÄR