Skip to main content

Nu vi ska Arena Academy bli ännu bättre på att jobba digitalt i alla ämnen. Vi har bildat en planeringsgrupp för kollegialt lärande och den består av Mattias som är lärare i teoretiska ämnen, rektor Mahmoud, Seema som undervisar i teknik och matematik, bibliotekarie Tomas, IT-tekniker Remí och Terrie som är estetik- och medielärare. Vi har olika ingångar och kunskaper i hur man använder datorn som verktyg i undervisningen och det gör att det blir intressanta diskussioner kring vad och hur man kan göra.

Planeringsgruppen ska träffas några gånger under hösten för att diskutera hur det kollegiala lärandet kan läggas upp. Syftet är att så småningom lyfta diskussionen i lärarkollegiet för att alla lärare på skolan ska få chansen att tänka digitalisering i sin undervisning. Vi kommer att inspireras och lära oss av varandra och på det sättet fördjupa vårt digitala kunnande inom hela lärargruppen. Detta har alla elever nytta och nöje av, nu och i framtiden.

dataring

BIO TEXT HÄR