Skip to main content

Eleverna på språkintroduktion, GINTRO, arbetar just nu med ett ämnesövergripande tema kring samhällsfrågor. I temaarbetet ingår bland annat ett besök på Emigranternas hus med syftet att diskutera orsaker till och konsekvenser av migration, både ur ett historiskt såväl som ett nutida perspektiv. För 100 år sedan var det många svenskar som utvandrade till USA, vilket utställningen berättar om. På bilderna ses Lila och Gul grupp gå guidad visning i muséets lokaler.

dataring

BIO TEXT HÄR