Skip to main content

Kungliga Vetenskapsakademien har tagit beslut om utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i matematik till Aladdin Pramanik, Arena Academy i Stockholm, ”för sin undervisning i matematik där han skickligt använder naturvetenskapliga tillämpningar och med stort engagemang arbetar för att alla elever ska förstå matematik”.

http://www.kva.se/pressrum/2016/arets-lararpris/

dataring

BIO TEXT HÄR