Skip to main content

Seema Pal och Babak Majidzadeh Garjani representerade den här veckan Arena Academy under ett mingel på Witra Publishing Groups show room i Gamla stan. De var tillsammans med andra gymnasielärare i matematik, fysik och teknik, inbjudna till för att få en presentation av en ny samling Cambridge- och Oxfordböcker i matematik, fysik och teknik.

Det var mycket intressant, speciellt som Oxford och Cambridge uppdaterar sina kursplaner varje år och förnyar den nya boken för internationella standarder och IB-program för de bästa skolorna världen över, säger Seema Pal.

Witra Publishing Group representerar olika brittiska och amerikanska utgivare i Nordeuropa och har över 30 års erfarenhet av att arbeta med internationella, tvåspråkiga och statliga skolor i hela regionen. De har kunskap om hur många internationella och nationella läroplaner som används i hela regionen, exempelvis International Baccalaureate och Cambridge Assessment International Education.

dataring

BIO TEXT HÄR