Skip to main content

Äntligen kunde studenterna på INIT springa ut nästan som ett vanligt år! Även om vissa restriktioner kvarstod så kändes denna dag nästan som ett vanligt utspring.

Under tre års tid har eleverna i dessa klasser jobbat hårt för denna dag, första dagen som vuxen (som vår rektor påpekade). Det har varit 1,5 år av distansundervisning, något som vi vet varit mycket svårt för vissa. Vi vill tacka er för att ni förstod och verkligen gjort det bästa av en dålig situation. Vi är mycket att stolta att ni, trots detta, har varit den årskull som fått bäst genomsnittsbetyg någonsin!!! Denna trend som vi sett de senaste året med ökande betyg är något vi hoppas att de elever som nu börjar skolan ska fortsätta med.

Vi på INIT är så oerhört tacksamma att vi fått ha dessa ungdomar till låns under tre viktiga och formbara år. Vi hoppas ni tar med er all den lärdom ni fått under tiden hos oss och fortsätter er utbildning på högre lärosäten.

Nu är det inte längre någon som sätter ert schemat nu ska ni stå på egna ben. Men ta hjälp av de som ni litar på och fortsätt att sträva efter kunskap!

Från oss alla på INIT vill vi tacka, önska en god sommar och lycka till med allt ni tar er för.

Leave a Reply