Skip to main content

Studiemotivation och kunskaper i engelska är viktigt

Rebecca går ekonomiprogrammet på Arena Academy och trivs väldigt bra
med sina val av program och skola. Skolan är lugn, har bra lokaler och det är skönt att det
går så många studiemotiverade elever här, menar Rebecca. Att hon skulle läsa ekonomi var
inte helt självklart utan hon valde först ett medie-inriktat program vilket hon senare upptäckte
inte passade henne.

– Jag bytte till ekonomiprogrammet för att jag ville ha mer engelska och sedan jag gått
på några ekonomilektioner tyckte jag det kändes som ett bra val. Här är det mycket
marknadsföring och jag också har kunnat läsa webb-utveckling. Det var sånt jag ville
hålla på med. Hade jag velat hade jag även kunnat välja mediekurser via individuella
valet.

I gymnasiearbetet passar Rebecca på att lära sig ännu mera om marknadsföring. Med sin
frågeställning undersöker hon varför niondeklassare väljer den skola de gör. Hon gör därför
en marknadsundersökning bland målgruppen via ett frågeformulär.

– Frågorna grundar sig i Maswells behovstrappa, “the hierarchy of needs”, som visar
att man genom att synliggöra målgruppens behov kan styra sin marknadsföring.
Om jag exempelvis ställer frågan “är det viktigt för dig att skolan är säker?” så ser
jag på svaren om det första steget i trappan, det vill säga trygghet, är viktigt för
personen och om det är så, så är det en bra “unique selling point” för skolan.

Språkutvecklingen på topp

Rebecca har märkt att hennes språkutveckling gått framåt under tiden på International IT
College of Sweden. Hon tycker att det blir allt lättare att förstå och prata engelska genom att
många lektioner ges på engelska och att hon ofta och gärna pratar engelska med
kompisarna på rasterna.

– Det gör att man får det som ett vardagsspråk. Du får du ju en mycket större bredd i
kunskaperna om du läser kurser på engelska. Kommer du sen att läsa på ett svenskt
universitet har du mycket nytta av de här kunskaperna, för även om kurserna där går
på svenska så är det ofta redovisningar och kurslitteratur på engelska.

 

Det roligaste minnet är språkresan till London

Nu tar Rebecca snart sin gymnasieexamen och det minne hon kommer att bära med sig från
gymnasietiden är språkresan till London som skolan erbjuder alla elever att göra mellan år
två och tre. Rebecca berättar om lekfulla, roliga och lärorika lektioner på Kensington
Academy, lektioner med annorlunda upplägg. Hon menar att det var ett annat sätt att lära sig
språket även om det gavs läxor även där. Att bo på elevhem en bit från skolan kändes först
jobbigt men hon säger att hon snart kände sig som vilken Londonbo som helst.

– Man blev som “locals”, det var som om man bodde där. Vi fick åka tunnelbana till
skolan varje morgon och då fick man ju se morgonrushen, lära sig att ta sig fram och
prata med folk för att hitta till olika platser. Resan till London var jätterolig!

Det har varit givande gymnasieår för Rebecca på och hon vill skicka ett tips till alla
niondeklassare som ska byta skolform.

– I gymnasiet får du betyg efter varje kurs och inte, som i grundskolan, att du efter att
ha läst ett ämne i tre år får ett slutbetyg i nian. Du måste fortsätta plugga hela tiden,
får du A i en kurs du läser i ettan betyder det inte att du får det i tvåan också. Så håll
koll på betygssystemet.

dataring

BIO TEXT HÄR