Skip to main content

Idag gjorde Teknikprogrammets elever studiebesök på Käppalaverket på Lidingö.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Här tas den näring och energi som finns i avloppsvattnet tillvara och återförs som slam, biogas och värme till samhällets kretslopp.

Anläggningen ligger långt ner i ett bergrum under jord och hit ner gick eleverna för att studera hur det inkommande avloppsvattnet pumpas upp till silhallen och hur sandavskiljning, försedimentering, biologisk rening, eftersedimentering och slutligen filtrering går till innan vattnet går ut i Saltsjön.

 

Bilder tagna av elever på plats

dataring

BIO TEXT HÄR