Skip to main content

Extra undervisning i engelska för årskurs nio.

Under tre kvällar i april bedrivs det extra undervisning i engelska på Arena Academy. Målgruppen är elever i årskurs nio och syftet är att lära dem så mycket engelska det bara går, med sikte på de nationella proven. Alla våra engelsklärare är erfarna och har engelska som modersmål, de har många års erfarenhet av att förbereda elever för nationella prov. Mr Robert Kelly är en av engelsklärarna. Han berättar att förra året deltog över fyrtio niondeklassare och i år glädjer vi oss åt att intresset varit ännu större.

 

– There were many very enthusiastic pupils who came to the three coaching sessions for the ninth grade English National Test. Many of these pupils displayed an intense interest in the school`s English profile. This year, more than ever, it was very clear that many, if not most of the pupils who came are already very talented in English and are ready and willing to challenge themselves. They really want to achieve their full potential in English.


Engelsk profil lockar många elever

I en alltmer globaliserad värld är det viktigt att behärska engelska på avancerad nivå. Arena Academy har engelska som profil och det lockar många ungdomar. Den extra engelskundervisningen är en fantastisk möjlighet för eleverna att bättra på sina språkkunskaper och även lära känna våra engelsklärare. Eleverna får information om att Arena Academy samarbetar med University of Cambridge i England och är certifierad som Cambridge International School och Test Centre. Mr Kelly berättar att det under var många som passade på att att fråga.

– We had many questions about the unique opportunity the school gives to study English, and even other subjects, at Cambridge A-level standard. With some skills in English, especially writing, there is no upper limit to the levels that can be achieved with a little hard work, ambition and talent-Challenge accepted?


Med fokus på delproven 

Den extra engelskundervisningen pågår mellan 16.00 – 18.45. De första två kvällarna koncentreras den till läs- och hörförståelse inför delprov B. Tredje och sista kvällen ligger undervisningens fokus på den skriftliga förmågan inför delprov C. Deltagandet är helt kostnadsfritt för deltagarna och för att hjälpa eleverna att hålla uppmärksamheten igång, bjuder skolan på fika.

dataring

BIO TEXT HÄR