Skip to main content

Mentorerna på Arena Academy gör som en del i gruppstärkande övningar annat än skolarbete tillsammans med eleverna. I syfte att lära känna sina nya skolkamrater gjorde årskurs 1 under sin första skoldag ett besök på Laserfortet tillsammans med alla nya ettor och deras nya mentorer. Det var en mycket uppskattad dag och i filmen kan man se den sköna stämning som rådde.

Vi säger Välkomna till årskurs 1

dataring

BIO TEXT HÄR