Skip to main content

Från idé till färdig produkt

När våra medieelever ska arbeta med en produktionsuppgift, vare sig det gäller foto, film eller någon annan konstnärlig produkt, är det viktigt att kunna omsätta idé till färdig produkt på ett kreativt sätt. Det här kan man göra ensam på sin kammare men ofta blir processen kring idéarbetet roligare om man gör det i grupp och i lösningsinriktade samtal med läraren. På det här sättet förs arbetet framåt i det som kallas relationella estetiska lärprocesser. En kreativ variant är att arbeta kring designprocessen genom brainstorming vilket är ett välkänt verktyg för innovativ produktutveckling. Genom brainstorming tar man ett “problem” kring en produkt vidare genom att dryfta det med andra och gemensamt hitta lösningar på ny och bättre design. I brainstorming kommer andras infallsvinklar in och så uppstår nya idéer.

Workshop i designprocessen

I samarbete med Blueberry College & University bjöds det italienska Instituto Europeo Di Design (IED) in för att hålla en workshop i designprocessen för elever som läser medieproduktion. Kortfattat innebär detta att gruppen genom brainstorming tar sig igenom olika nivåer i utvecklingen av en produkt. De olika nivåerna innebär att man gör research utifrån en brief där ett dilemma definierar problematiken sedan presenterar man sina nya idéer för att slutligen utveckla en ny och bättre produkt.

– Jag tycker det var kul eftersom det var något vi inte hade gjort förut. Vi fick komma på nya idéer och vi arbetade som en hel klass. Jag tycker det var väldigt intressant, säger en elev.

Utveckla upplevelsen av att äta glass!

Eleverna fick först en kort brief om en produkt som är i behov av utveckling. Idag var detta: Vad finns det för dilemman kring upplevelsen att äta glass?
Var och en fick definiera vilka svårigheter som kan uppstå vid glassätande och det kom fram en hel del dilemman som det kan innebära. Det största och mest frekventa var att glassen smälter för fort men även att det är ett dyrt nöje för studenter och att glass inte går att stoppa i fickan och spara.
Efter problemformuleringarna  gick processen in i nästa skede då eleverna fick i uppdrag att skissa på innovativa lösningar. Produktutvecklaren i eleverna kom fram i form av exempelvis ett droppskydd runt glasstruten, förslag om studentrabatt på glass och en finurlig box att spara glassen i.

– Det var så långt vi hann i designprocessen på de två timmar som fanns till förfogande idag. Det hade självklart varit kul att ta fram prototyperna också, men nu ska vi använda den här formen av kreativ process i nästa uppgift som är att ta fram ett nytt tryck för t-shirt, briefen är dock hemlig än så länge, säger Terrie Warren, lärare i medieproduktion.

dataring

BIO TEXT HÄR