Skip to main content

Programinriktat val

Syftet med Programinriktat val är att eleven ska nå behörighet till ett nationellt program. Behörig till ett nationellt program blir eleven när grundskolekurserna är avslutade med godkända betyg. Utbildningen ska vara högst ett läsår och det är möjligt för eleven att antas till ett nationellt program även under läsårets gång då han/hon uppnår behörighet. Programinriktat val riktar sig till elever som snabbt vill bli behöriga och är redo att lägga lite extra tid på sina grundskolekurser.

Studieplanen anpassas individuellt för varje elev och ska främst innehålla den eller de kurser som krävs för att eleven ska bli behörig. Hos oss läser eleven även de kurser som ingår i årkurs 1 på det nationella program som eleven vill läsa. Detta gör att eleven blir klar med grundkursen/kurserna samtidigt som eleven jobbar med sitt år 1 på gymnasiet. På detta sätt behöver inte eleven läsa ett extra år, ingen tid förloras! När eleven har klarat grundkursen/kurserna och kurserna för årskurs 1flyttar eleven automatiskt upp till år 2, tillsammans med sina klasskamrater. För hos oss läser både de elever som läser programinriktat val och nationellt program tillsammans i samma klass. Alla ska till samma mål, en gymnasieexamen!

Är du intresserad av att gå på Arena Academy?

Fyll in dina uppgifter så kontaktar vi dig!