Skip to main content

NA 22 och Te22 besökte SU (Stockholms universitet) och fick lyssna på en föreläsning om strålbehandling för cancerpatienter.

Tack SU för att ni tog emot oss.