Skip to main content

Våra program

Vet du vad du vill göra i framtiden? Nästa år? Om en månad? När nian snart är avklarad hopar sig frågorna om nästa stora steg – gymnasievalet. Är du orolig för att välja fel? Det behöver du inte vara! Hos oss på Arena Academy får du en bra och stabil grundutbildning med utrymme att växa och tänka om. Tack vare vår inriktning på avancerad engelska kan du gå ut skolan som tvåspråkig och ta steget ut i världen eller arbetslivet direkt efter gymnasiet. Exakt vad dina år på skolan ska innehålla och innebära för dig och för din framtid, bestämmer du.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av områden som juridik, entreprenörskap och företagande.

Estetprogrammet

Brinner du för digitalt skapande, fotografering och film? Då ska du läsa det Estetiska programmet.

Naturvetenskapsprogrammet

Om du är intresserad av naturvetenskap, gillar matematik och experiment, då är Naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.

Samhällsvetenskap Media

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av områden som politik, världen och mänsklig tillvaro

Teknikprogrammet

För dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling och vill ha en god grund för fortsatt lärande i arbetslivet.

Cambridge

Vill du nå ännu längre kan du ta en Cambridge examen, en internationellt erkänd examen i engelska språket.

Är du intresserad av att gå på Arena Academy?

Fyll in dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Jämför våra program

Vet du vad du vill göra i framtiden? Nästa år? Om en månad? När nian snart är avklarad hopar sig frågorna om nästa stora steg – gymnasievalet. Är du orolig för att välja fel?

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Företagsekonomi 1
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Engelska 6
100p
Företagsekonomi 2
100p
Matematik 2b
100p
Naturkunskap 1b
100p
Privatjuridik
100p
Psykologi 1
50p
Samhällskunskap 2
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)

Historia 2a
100p
Moderna språk
100p
Programmering 1
100p
Svenska - Litteratur
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Entreprenörskap och företagande
100p
Gymnasiearbete
100p
Matematik 3b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Webbserverprogrammering 1
100p
Webbutveckling 1
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Ekonomi specialisering
100p
Engelska 7
100p
Filosofi 1
50p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Moderna språk
100p
Psykologi 2a
50p

Årskurs 1

(750/850 poäng)

Engelska 5
100p
Estetisk kommunikation
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Valbara kurser åk 1 (0/100 poäng)

Moderna språk
100p

Årskurs 2

(850/950 poäng, inkl valbara kurser)

Digitalt skapande 1
100p
Engelska 6
100p
Historia 2b - kultur
100p
Konstarterna och samhället
50p
Medieproduktion 1
100p
Naturkunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200/300 poäng)

Fotografisk bild
100p
Matematik 2b
100p
Moderna språk
100p
Psykologi 1
50p
Svenska - Litteratur
100p
Webbutveckling 1
100p

Årskurs 3

(800/900 poäng, inkl valbara kurser)

Medieproduktion 2
100p
Gymnasiearbete
100p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400/500 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Webbserverprogrammering 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Information och kommunikation 1
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Engelska specialisering
100p
Programfördjupning (200/300 poäng)
(200/300 poäng av nedanstående kurser väljs)
Webbutveckling 2
100p
Svenska - Litteratur
100p
Psykologi 2a
50p
Moderna språk
100p
Matematik 3b
100p
Filosofi 1
50p
Entreprenörskap
100p
Engelska 7
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1c
100p
Matematik 2c
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Biologi 1
100p
Engelska 6
100p
Fysik 1
150p
Kemi 1
100p
Matematik 3c
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)

Individuellt val
Webbutveckling 1
100p
Svenska - Litteratur
100p
Psykologi 1
50p
Programmering 1
100p
Moderna språk
100p
Historia 2a
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Biologi 2
100p
Fysik 2
100p
Gymnasiearbete
100p
Kemi 2
100p
Matematik 4
100p
eeeeeeSvenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (200 poäng)

Individuellt val (100 poäng)
(100 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (100 poäng)
(100 poäng av nedanstående kurser väljs)
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Filosofi 1
50p
Matematik 5
100p
Matematik specialisering
100p
Moderna språk
100p
Programmering 2
100p
Webbutveckling 2
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Engelska 6
100p
Matematik 2b
100p
Medieproduktion 1
100p
Moderna språk
100p
Naturkunskap 1b
100p
Psykologi 1
50p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)

Biologi 1
100p
Digitalt skapande 1
100p
Historia 2a
100p
Konstarterna och samhället
50p
Webbutveckling 1
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Filosofi 1
50p
Gymnasiearbete
100p
Journalistik, reklam och info. 1
100p
Psykologi 2a
50p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Fotografisk bild 1
100p
Matematik 3b
100p
Moderna språk
100p
Samhällskunskap 2
100p
Svenska - Litteratur
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1c
100p
Matematik 2c
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p
Webbutveckling 1
100p

Valbara kurser åk 1 (100 poäng)

Datorteknik 1a
100p
Moderna språk
100p

Årskurs 2

(900 poäng, inkl valbara kurser)

Programmering 1
100p
Matematik 3c
100p
Kemi 1
100p
Fysik 1
150p
Engelska 6
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p
Teknik 1
150p

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)

Medieproduktion 1
100p
Datorteknik 1a
100p
Biologi 1
100p

Årskurs 3

(750 poäng, inkl valbara kurser)

Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p
Historia 1a1
50p
Gymnasiearbete
50p
Dator- och nätverksteknik
50p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Biologi 2
100p
Digitalt skapande 1
100p
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Filosofi 1
50p
Fotografisk bild 1
100p
Fysik 2
100p
Kemi 2
100p
Matematik 4
100p
Matematik 5
100p
Medieproduktion 2
100p
Moderna språk
100p
Programmering 2
100p
Psykologi 1
50p
Svenska - Litteratur
100p
Webbserverprogrammering 1
100p
Webbserverprogrammering 2
100p
Webbutveckling 2
100p

Årskurs 1

(750/850 poäng)

Engelska 5
100p
Estetisk kommunikation
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Valbara kurser åk 1 (0/100 poäng)

Moderna språk
100p

Årskurs 2

(850/950 poäng, inkl valbara kurser)

Digitalt skapande 1
100p
Engelska 6
100p
Historia 2b - kultur
100p
Konstarterna och samhället
50p
Medieproduktion 1
100p
Naturkunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200/300 poäng)

Fotografisk bild
100p
Matematik 2b
100p
Moderna språk
100p
Psykologi 1
50p
Svenska - Litteratur
100p
Webbutveckling 1
100p

Årskurs 3

(800/900 poäng, inkl valbara kurser)

Medieproduktion 2
100p
Gymnasiearbete
100p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400/500 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Webbserverprogrammering 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Information och kommunikation 1
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Engelska specialisering
100p
Programfördjupning (200/300 poäng)
(200/300 poäng av nedanstående kurser väljs)
Webbutveckling 2
100p
Svenska - Litteratur
100p
Psykologi 2a
50p
Moderna språk
100p
Matematik 3b
100p
Filosofi 1
50p
Entreprenörskap
100p
Engelska 7
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Företagsekonomi 1
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Engelska 6
100p
Företagsekonomi 2
100p
Matematik 2b
100p
Naturkunskap 1b
100p
Privatjuridik
100p
Psykologi 1
50p
Samhällskunskap 2
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)

Historia 2a
100p
Moderna språk
100p
Programmering 1
100p
Svenska - Litteratur
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Entreprenörskap och företagande
100p
Gymnasiearbete
100p
Matematik 3b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Webbserverprogrammering 1
100p
Webbutveckling 1
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Ekonomi specialisering
100p
Engelska 7
100p
Filosofi 1
50p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Moderna språk
100p
Psykologi 2a
50p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1c
100p
Matematik 2c
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Biologi 1
100p
Engelska 6
100p
Fysik 1
150p
Kemi 1
100p
Matematik 3c
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)

Individuellt val
Webbutveckling 1
100p
Svenska - Litteratur
100p
Psykologi 1
50p
Programmering 1
100p
Moderna språk
100p
Historia 2a
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Biologi 2
100p
Fysik 2
100p
Gymnasiearbete
100p
Kemi 2
100p
Matematik 4
100p
eeeeeeSvenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (200 poäng)

Individuellt val (100 poäng)
(100 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (100 poäng)
(100 poäng av nedanstående kurser väljs)
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Filosofi 1
50p
Matematik 5
100p
Matematik specialisering
100p
Moderna språk
100p
Programmering 2
100p
Webbutveckling 2
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Engelska 6
100p
Matematik 2b
100p
Medieproduktion 1
100p
Moderna språk
100p
Naturkunskap 1b
100p
Psykologi 1
50p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)

Biologi 1
100p
Digitalt skapande 1
100p
Historia 2a
100p
Konstarterna och samhället
50p
Webbutveckling 1
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Filosofi 1
50p
Gymnasiearbete
100p
Journalistik, reklam och info. 1
100p
Psykologi 2a
50p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Fotografisk bild 1
100p
Matematik 3b
100p
Moderna språk
100p
Samhällskunskap 2
100p
Svenska - Litteratur
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1c
100p
Matematik 2c
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p
Webbutveckling 1
100p

Valbara kurser åk 1 (100 poäng)

Datorteknik 1a
100p
Moderna språk
100p

Årskurs 2

(900 poäng, inkl valbara kurser)

Programmering 1
100p
Matematik 3c
100p
Kemi 1
100p
Fysik 1
150p
Engelska 6
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p
Teknik 1
150p

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)

Medieproduktion 1
100p
Datorteknik 1a
100p
Biologi 1
100p

Årskurs 3

(750 poäng, inkl valbara kurser)

Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p
Historia 1a1
50p
Gymnasiearbete
50p
Dator- och nätverksteknik
50p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Biologi 2
100p
Digitalt skapande 1
100p
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Filosofi 1
50p
Fotografisk bild 1
100p
Fysik 2
100p
Kemi 2
100p
Matematik 4
100p
Matematik 5
100p
Medieproduktion 2
100p
Moderna språk
100p
Programmering 2
100p
Psykologi 1
50p
Svenska - Litteratur
100p
Webbserverprogrammering 1
100p
Webbserverprogrammering 2
100p
Webbutveckling 2
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1c
100p
Matematik 2c
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Biologi 1
100p
Engelska 6
100p
Fysik 1
150p
Kemi 1
100p
Matematik 3c
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)

Individuellt val
Webbutveckling 1
100p
Svenska - Litteratur
100p
Psykologi 1
50p
Programmering 1
100p
Moderna språk
100p
Historia 2a
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Biologi 2
100p
Fysik 2
100p
Gymnasiearbete
100p
Kemi 2
100p
Matematik 4
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (200 poäng)

Individuellt val (100 poäng)
(100 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (100 poäng)
(100 poäng av nedanstående kurser väljs)
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Filosofi 1
50p
Matematik 5
100p
Matematik specialisering
100p
Moderna språk
100p
Programmering 2
100p
Webbutveckling 2
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Företagsekonomi 1
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Engelska 6
100p
Företagsekonomi 2
100p
Matematik 2b
100p
Naturkunskap 1b
100p
Privatjuridik
100p
Psykologi 1
50p
Samhällskunskap 2
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)

Historia 2a
100p
Moderna språk
100p
Programmering 1
100p
Svenska - Litteratur
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Entreprenörskap och företagande
100p
Gymnasiearbete
100p
Matematik 3b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Webbserverprogrammering 1
100p
Webbutveckling 1
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Ekonomi specialisering
100p
Engelska 7
100p
Filosofi 1
50p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Moderna språk
100p
Psykologi 2a
50p

Årskurs 1

(750/850 poäng)

Engelska 5
100p
Estetisk kommunikation
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Valbara kurser åk 1 (0/100 poäng)

Moderna språk
100p

Årskurs 2

(850/950 poäng, inkl valbara kurser)

Digitalt skapande 1
100p
Engelska 6
100p
Historia 2b - kultur
100p
Konstarterna och samhället
50p
Medieproduktion 1
100p
Naturkunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200/300 poäng)

Fotografisk bild
100p
Matematik 2b
100p
Moderna språk
100p
Psykologi 1
50p
Svenska - Litteratur
100p
Webbutveckling 1
100p

Årskurs 3

(800/900 poäng, inkl valbara kurser)

Medieproduktion 2
100p
Gymnasiearbete
100p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400/500 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Webbserverprogrammering 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Information och kommunikation 1
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Engelska specialisering
100p
Programfördjupning (200/300 poäng)
(200/300 poäng av nedanstående kurser väljs)
Webbutveckling 2
100p
Svenska - Litteratur
100p
Psykologi 2a
50p
Moderna språk
100p
Matematik 3b
100p
Filosofi 1
50p
Entreprenörskap
100p
Engelska 7
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Historia 1b
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1b
100p
Medier, samhälle och komm. 1
100p
Moderna språk
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p

Årskurs 2

(850 poäng, inkl valbara kurser)

Engelska 6
100p
Matematik 2b
100p
Medieproduktion 1
100p
Moderna språk
100p
Naturkunskap 1b
100p
Psykologi 1
50p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p

Valbara kurser åk 2 (200 poäng)

Biologi 1
100p
Digitalt skapande 1
100p
Historia 2a
100p
Konstarterna och samhället
50p
Webbutveckling 1
100p

Årskurs 3

(800 poäng, inkl valbara kurser)

Filosofi 1
50p
Gymnasiearbete
100p
Journalistik, reklam och info. 1
100p
Psykologi 2a
50p
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Fotografisk bild 1
100p
Matematik 3b
100p
Moderna språk
100p
Samhällskunskap 2
100p
Svenska - Litteratur
100p

Årskurs 1

(850 poäng)

Engelska 5
100p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1c
100p
Matematik 2c
100p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1b
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1
100p
Webbutveckling 1
100p

Valbara kurser åk 1 (100 poäng)

Datorteknik 1a
100p
Moderna språk
100p

Årskurs 2

(900 poäng, inkl valbara kurser)

Programmering 1
100p
Matematik 3c
100p
Kemi 1
100p
Fysik 1
150p
Engelska 6
100p
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100p
Teknik 1
150p

Valbara kurser åk 2 (100 poäng)

Medieproduktion 1
100p
Datorteknik 1a
100p
Biologi 1
100p

Årskurs 3

(750 poäng, inkl valbara kurser)

Svenska/Svenska som andraspråk 3
100p
Historia 1a1
50p
Gymnasiearbete
50p
Dator- och nätverksteknik
50p

Valbara kurser åk 3 (400 poäng)

Individuellt val (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs. Även kurser under programfördjupning kan väljas)
Engelska specialisering
100p
Idrott och hälsa 2
100p
Information och kommunikation 1
100p
Svenska – Skrivande
100p
Programfördjupning (200 poäng)
(200 poäng av nedanstående kurser väljs)
Biologi 2
100p
Digitalt skapande 1
100p
Engelska 7
100p
Entreprenörskap
100p
Filosofi 1
50p
Fotografisk bild 1
100p
Fysik 2
100p
Kemi 2
100p
Matematik 4
100p
Matematik 5
100p
Medieproduktion 2
100p
Moderna språk
100p
Programmering 2
100p
Psykologi 1
50p
Svenska - Litteratur
100p
Webbserverprogrammering 1
100p
Webbserverprogrammering 2
100p
Webbutveckling 2
100p