Skip to main content

Välkommen till skolan som ger dig ett försprång ut i världen

Arena Academy får fortsätta bedriva verksamhet!

Vi är glada över att kunna meddela att Arena Academy har fått inhibitions-yrkandet som kan läsas nedan.
Detta innebär att skolan får fortsätta bedrivas tills dess att förvaltningsrätten meddelar dom eller dessförinnan beslutar annat.

”Förvaltningsrätten bifaller inhibitionsyrkandet och beslutar att Skolinspektionens beslut att återkalla Edinit AB:s godkännande som huvudman för skolenheterna Arena Academy i Stockholm och Göteborg tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten meddelar dom eller dessförinnan beslutar annat.”

Vi kommer att uppdatera med mer information när vi vet mer.

Se dokumenten för skolans överklagan

Viktiga datum 2023-2024

Påsklov
Vecka 14 (1-7 april)

Genvägar

Gå till SchoolSoft
Lämna synpunkter

Välkommen till Arena Academy

Välkommen till Arena Academy. Idén bakom skolan är enkel. Vi vill erbjuda elever i Sverige möjligheten att förbereda sig för en internationell karriär redan efter gymnasiet. Vår inriktning på avancerad engelska gör eleven redo att söka universitet, högskola eller jobb i ett engelskspråkigt land efter gymnasiet. Man skulle kort kunna säga att vi erbjuder ett försprång ut i världen.

Våra program

Vet du vad du vill göra i framtiden? Nästa år? Om en månad? När nian snart är avklarad hopar sig frågorna om nästa stora steg – gymnasievalet. Är du orolig för att välja fel? Det behöver du inte vara! Hos oss på Arena Academy, får du en bra och stabil grundutbildning med utrymme att växa och tänka om.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av områden som ekonomi, människan och kultur.

Naturvetenskapsprogrammet

För dig som är intresserad av att experimentera, lösa problem, tänka fritt och satsa helhjärtat på dina studier.

Samhällsvetenskap Media

För dig som är intresserad av att arbeta praktiskt samtidigt som du får påverka din omgivning.

Teknikprogrammet

För dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling och vill ha en god grund för fortsatt lärande i arbetslivet.

Programinriktat val

Syftet med Programinriktat val är att eleven ska nå behörighet till ett nationellt program.

Är du intresserad av att gå på Arena Academy?

Fyll in dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Informationsteknik

På vår skola är det självklart att varje elev har tillgång till en dator under sin studietid som ett verktyg i skolarbetet. Vi tror att IT kan göra undervisningen mer lustfylld även om det förstås är lärarna som är drivande i din utbildning.
Hos oss har du möjlighet att läsa kurser inom IT, både på grundläggande och avancerad nivå. Detta för att ge dig kunskaper som du kan ha nytta av i din framtida karriär. Undervisningen bedrivs av lärare med flera års erfarenhet av arbete inom IT, vilket ger dig en utbildning som ständigt är uppdaterad.