Skip to main content

Hantering av klagomål
– en del av kvalitetsarbetet

Inom Arena Academy ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter och klagomål är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Så här gör du om du har synpunkter på vår verksamhet:

1

Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig mentor eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.
2

Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Edinit AB.
Kontaktuppgifter till rektor: rektorgbg@arenaacademy.se
3

Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär som följer på nästa sida.
Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Edinit AB, Box 45153, 104 30 Stockholm
Kontaktuppgifter till huvudmannen: huvudman@arenaacademy.se

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektorn: rektorgbg@arenaacademy.se 

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.