Skip to main content

Beslut från Förvaltningsrätten:

”Förvaltningsrätten bifaller inhibitionsyrkandet och beslutar att Skolinspektionens beslut att återkalla Edinit AB:s godkännande som huvudman för skolenheterna Arena Academy i Stockholm och Göteborg tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten meddelar dom eller dessförinnan beslutar annat.”

Här nedan finns hela Arena Academys överklagande.