Skip to main content
Category

Stockholm – Nyheter

Stockholm - Nyheter

Brev från Huvudmannen

Brev från Huvudmannen Undervisningen och skolutvecklingen vid vår skola har alltid byggt på vetenskaplig grund. Vi har aldrig haft några konfessionella inslag eller andra kopplingar till någon religion på skolan. Som…
Arena Academy
29 mars, 2024
Stockholm - Nyheter

RESA TILL BRYSSEL!!

Arena Academy kommer under april månad genomföra en studieresa till Bryssel med elever från årskurs tre.Bland annat kommer eleverna att få besöka Europaparlamentet och olika muséer utifrån sina programinriktningar, samt…
Arena Academy
18 mars, 2024