Skip to main content

På INIT använder vi oss av Schoolsoft som en plattform för elever, lärare och vårdnadshavare att nå schema, uppgifter, närvaro och mycket mer. För att alla bäst ska kunna dra nytta av detta verktyg så kommer här ett par informationsfilmer.

https://www.youtube.com/watch?v=r96LnSW_udY&t=3s&ab_channel=SchoolSoftSverige

https://www.youtube.com/watch?v=EmR1s6XG_TY&ab_channel=SchoolSoftSverige

dataring

BIO TEXT HÄR