Skip to main content

Information om Arena Academy och Coronaviruset

Våra elever och medarbetares hälsa är alltid av största vikt för oss på Arena Academy. Med anledning av coronaviruset Covid-19, har vi vidtagit flera åtgärder samt förstärkt våra städrutiner, detta för att förebygga smittspridning och motverka smittorisk. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen av Covid-19 noga för att säkerställa att vi är uppdaterade kring regler och restriktioner.

Mer information

Fortlöpande information om utvecklingen som berör skolan under Corona-epidemin kommer att publiceras på Schoolsoft.

Som elev är det viktigt att du håller en god handhygien, håller avstånd till andra och stannar hemma om du har symtom som snuva, hosta och feber. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.