Skip to main content

På Arena Academy är språkundervisning något vi tar på mycket stort allvar. Vi anser att språk är ett viktigt redskap när en ska förstå världen, både den yttre och den inre…

”Den som inte kan ett annat språk, kan inte sitt eget.”
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Arena Academy erbjuder en stor mängd moderna språk. Ett av de som blivit mest uppskattade är japanskan. Den grupp som studerar detta språk har både varit med i språk-tävlingar samt haft utbytesstudenter (mer om detta i kommande nyheter).

Eleverna som deltar i japanska-undervisningen får också en inblick i den rika japanska kulturen. För en vecka sedan besökte de Östasiatiska museet där det finns ett antal utställningar där våra elever kunde förkovra sig i den japanska kulturen. Från kejserlig historia till samurajer och köpmän, Föremål som äldre träsniderier och modern japansk-nordiska-formgivare. Det var ett entusiastiskt gäng av ”japanofiler” som tillsammans besökte museet.