Skip to main content

Haku är utbytesstudent från Tokyo, han har tillbringat hela denna termin i åk 3 på Arena Academy. Hemma i Japan tyckte Haku att det lät intressant att studera utomlands. Valet föll på Sverige där han kunde se sig leva i framtiden.
– En stor anledning till att jag just valde Sverige är den vackra naturen, säger Haku. Jag älskar snön och åker mer än gärna Snowboard på vintrarna.

Dessutom hade Haku hört talas om den svenska välfärden, att det var rent och att lönerna är höga.
– Det finns en bra framtid i Sverige om jag skulle vilja flytta utomlands i framtiden, säger han.

Innan Haku började på Arena Academy var han en tid på en annan gymnasieskola men ansåg att hans klasskamrater inte var tillräckligt intresserade av skolarbetet.
– De satt mest med sina mobiltelefoner och jag kände mig understimulerad av miljön, säger Haku.

Efter ett samtal med en koordinator på den organisation han åkt till Sverige med blev han tipsad om Arena Academy och bytte hit i februari.
– Här är folk mycket mer intresserade av att studera, lärarna är snälla och kunniga. Jag känner mig mycket mer stimulerad här än på den tidigare skolan, säger Haku.

Dessutom beskriver Haku att det på Arena Academy gick lätt att få vänner.
– Alla är så trevliga här säger han och ler. Dessutom var lunchkortet något som verkligen var pricken över i:et.

Haku beskriver den svenska skolan som mer dynamisk än den japanska.
– I Sverige är alla dagar olika. När man börjar och slutar baseras på vilka lektioner man har just den dagen. I Japan är det ett fast schema. Varje dag börjar man och slutar samma tid, dessutom är det längre dagar. Samma sak gäller elevernas förhållande till studierna. I Japan är det förväntat att alla studerar mycket och hela tiden medan det här är upp till var och en att göra som de behagar med sin tid. Vill man studera mycket, finns den möjligheten men man känner sig inte alls tvingad på samma sätt, det blir väl betygen som avgör och inte det sociala, säger Haku.

När han får frågan om vilket av skolsystemen i länderna han gillar mest svarar han att båda har sina fördelar och nackdelar.
– En av de bästa sakerna med det Svenska systemet är att avståndet mellan elever och lärare inte är så stort. Som elev känner jag att lärarna nästan är som vänner! Eleverna kan träffa och fråga lärarna om de behöver hjälp med skolarbetet. Dessutom kan elever och lärare tala om andra saker än bara skolarbetet, så är det inte i Japan. Men studienivån i Japan är ändå något högre än i Sverige eftersom trycket från lärare och föräldrar att studera, är mycket högre.

 

Till sist säger Haku att en av sakerna han gillar mest med Sverige är att folk är väldigt fysiska med varandra.
– I Japan är det väldigt ovanligt att kramas offentligt, här gör alla det hela tiden. Dessutom verkar det som om eleverna har en bättre relation med sina familjer än i Japan. Kanske är det för att alla i Japan bara arbetar hela tiden och inte har så mycket tid att vara hemma. Den svenska kulturen av att ”fika” är något visar hur svenskar gillar att ta sig tid för varandra, säger Haku.