Skip to main content

Öppet brev från rektor

Jag vill nu höja min röst gällande vår skola, Arena Academy med tanke på de skriverier som florerat senaste tiden.

Den 1 november började jag min tjänst som rektor på skolan. Efter ett varmt välkomnande inledde jag mitt arbete med att se över verksamhetens kvalitet. I detta analysarbete träffade jag alla i personalen för enskilda samtal, jag deltog i undervisning och förde samtal med många elever.

Syftet med detta var såklart att lära känna en för mig ny verksamhet men också en mycket viktig del i mitt uppdrag att säkerställa allas trygghet, med tanke på tidigare händelser. Händelser där före detta skolledning utsatt vissa elever på ett odemokratiskt sätt.

Cecilia Kviberg är rektor på Arena Academy sedan nov 2023.

Jag vill härmed förtydliga att den tidigare skolledningen sedan sommaren 2023 INTE finns kvar i vår skolverksamhet.

I min slutsats utifrån samtalen med personalen inser jag att de har varit förda bakom ljuset av den tidigare skolledningen och inte haft en chans att yttra sig förrän ny ägare, Arena Academy tog över.

Jag kan med handen på hjärtat säga att Arena Academy i Stockholm är en helt vanlig svensk skola med en verksamhet som vilar på demokratins grundläggande värderingar.

Dagligen möter jag en personalgrupp som på ett professionellt sätt står upp för alla elevers rätt till en god skolgång. Jag vill även förtydliga att skolans uppdrag med att arbeta för en likvärdig utbildning sker utifrån en högkvalitativ undervisning. En undervisning anpassad utifrån styrdokument och elevernas behov.

Tillsammans bygger vi; huvudman, skolledning och personal en verksamhet där alla oavsett vem man är ska känna sig trygga och välkomna.

Jag vill med detta sagt välkomna er alla till en öppen dialog gällande skolans fortsatta utveckling och framtid.

Med vänlig hälsning,
Cecilia Kviberg,
Rektor på Arena Academy
rektor@arenaacadeny.se