Skip to main content

Öppet brev från personalen på Arena Academy Stockholm

Vi som arbetar på Arena Academy vill nu berätta om vår skola. Vi tycker det är viktigt att nyansera den bild som målats upp av skolan de senaste dagarna.

Arena Academy är en helt vanlig gymnasieskola dit elever kommer för att lära sig och lärare är anställda för att lära ut. En mångkulturell skola där vi har personal som arbetar för alla elevers välmående, utveckling och likvärdiga utbildning.

Sedan ett år tillbaka har hela skolledningen bytts ut i samband med nya ägare och huvudmän. Denna process har skett med bakgrund av Skolinspektionens beslut 2022 om att stänga ned skolan för första gången. För elever och oss i personalen har detta naturligtvis inneburit en mycket tumultartad tid men varit nödvändigt för att skolan ska fortsätta sin verksamhet.

Anklagelserna som florerat i media de senaste dagarna är något som vi inte anser vara representativt för den skolan vi arbetar på. Som kollektiv tar vi starkt avstånd från de handlingar som beskrivs men anser samtidigt att rapporteringen kring skolan visar en orättvis bild av hur skolan bedrivs idag.

Skolan är nu på rätt bana, konfessionella element som nämns i artiklarna är inte längre i bruk och har dessutom aldrig varit en del av lärarnas arbete. Den nya rektorn arbetar transparent utan att dölja skolans tidigare historia. Vi i personalen kan nu koncentrera oss på att lära ut och elever kan få en trygg, stimulerande och utvecklande gymnasietid.

Tyvärr har detta dock undgått medial uppmärksamhet. Vi vill med det här öppna brevet försöka förändra detta. Vi vill fortsätta vara anställda på Arena Academy. Vi vill fortsätta ge våra elever en god utbildning som möjliggör framtida studier och jobb. Vi vill fortsätta utveckla verksamheten i rätt riktning och bevisa att Arena Academy idag är en skola som ger alla elever en demokratisk, rättvis och god utbildning.

– Arena Academy i Stockholms personalkår